Bardzo dziękujemy pracownikom Parku Pamięci za umożliwienie nam kremacji naszej kochanej VIKI z poszanowaniem i godnością.
Właściciele jamnika Viki z Warszawy (Piastów)